Van kompasroos naar Jachthondenroos

Om te weten uit welke hoek de wind waait, met welke kracht en of een koers bijgesteld moet worden, beschikt een kundige en verantwoordelijke schipper over een goed kompas, met daarin de kompas- of windroos. Dat fenomeen bracht ons op het idee van de Jachthondenroos. Een concentrische figuur, met een vaste kern, in dit geval de voorjager. Een wegwijzer voor de voorjager en alle daaromheen gegroepeerde organisaties, met als doel tot een betere, efficiëntere en duidelijker organisatiestructuur te komen. Dit is een eerste voorzet, een concept, een proefmodel zo u wilt, om de gedachten hierover op gang te brengen.

Om de voorjager verantwoord te ondersteunen in het gericht en op de juiste manier uitoefenen van zijn of haar hobby met de jachthond:
a. praktisch werken in het jachtveld
b. het verantwoord selecteren, ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van goede fokdieren of
c. lekker buiten bezig zijn, het op de proef stellen van de eigenschappen van je jachthond en ervan genieten: trainen, wedstrijden lopen, gezelligheid.

Sommige onderdelen van deze ‘nieuwe organisatiestructuur’ zijn nieuw, uitdagend en innovatief, andere hebben in de afgelopen tientallen jaren hun waarde al bewezen. De kunst is er een werkbaar model uit samen te stellen, om oud en nieuw, traditie en innovatie, kennis en enthousiasme, expertise en passie samen te brengen en complementair aan elkaar te laten zijn, zodat het resultaat meer is dan de som der delen.

Een goed voorbeeld is Orweja. Dit is een expertise- en kenniscentrum bij uitstek, met tientallen jaren ervaring. Ze is het resultaat van de inbreng en ondersteuning van betrokken en gepassioneerde jagers en voorjagers, die jarenlang hun ziel en zaligheid in de jachthond hebben gelegd. Hier beschikt men over het noodzakelijke inzicht, de kennis en ervaring om de Jachthondenroos tot bloei te brengen.

Daarnaast is er de hedendaagse generatie voorjagers, zeg maar de internet- en Facebook-generatie. Maar net zo begeesterd in het werken met de jachthond als hun ouders. Ja, ze zijn misschien mondiger, willen alles weten, willen meepraten en meebeslissen. Maar dat maakt ze niet tot mindere hondenmensen. Het zou eeuwig zonde zijn als er een scheiding van geesten zou plaatsvinden. Met de organisatiestructuur die ons voor ogen staat, maar ons idee voor een beter, is het mogelijk traditie en innovatie hecht met elkaar te verbinden en elke voorjager op zijn manier optimaal te laten genieten van mooi jachthondenwerk.

De Jachthondenroos bestaat in ons optiek uit vier schijven:

Schijf 1. De belanghebbende (verdeeld naar werk- of interessegebied)
Dat zijn er drie:
a. de gebruikshonden ten behoeve van de praktijkjacht
b. de fokkerijhonden ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van de raseigenschappen
c. de wedstrijdsporthonden, voornamelijk ingezet in competitieverband.

Bij de gebruikshonden worden de belangen behartigd door de bekende organisatie De Raad van Beheer behartigt de belangen van de fokdieren. Voor de wedstrijdsporthonden zou ons inziens een nieuwe organisatie moeten worden opgezet die de sport als primaire belangenbehartiging in portefeuille heeft. De Stichting Jachthondensport zou hierin een rol kunnen spelen, maar dat is nu niet aan de orde. Vertegenwoordigers van elk van genoemde organisaties kunnen zitting nemen in de Raad van Advies.
Schijf 2. De aanbieder (dienstverleners)
Aanbieders zijn de organisaties die hun diensten aanbieden aan de voorjager, zoals trainingen, wedstrijden, seminars, workshops, clinics en opleidingen tot kynologische instructeurs.

Hierbij komen individuele zelfstandige jachthondentrainers, particuliere hondenscholen, trainingsgroepen, rasverenigingen en gezamenlijke trainingsgroepen in beeld. Hier hoeft geen onderscheid te worden gemaakt in de juridische vorm van de rechtspersoon: vereniging, stichting of onderneming mogen alledrie, iedereen is welkom om mee te doen.
Schijf 3. Koepelorganisatie (vgl. Tweede Kamer)
In het kader van dit concept vinden wij dat er een koepelorganisatie opgericht zou moeten worden die als een soort bond fungeert en facilitaire en secretariële ondersteuning biedt aan alle aanbieders en voorjagers. Die desgewenst ondersteuning biedt bij het professionaliseren van hun activiteiten, en haar werkzaamheden zo inricht dat deze activiteiten voldoen aan alle wettelijke eisen.

Zo zou het theoretisch mogelijk kunnen zijn dat Orweja en NJHV samengaan in bijvoorbeeld ‘Nederlandse Jachthonden Vereniging Orweja’ als zelfstandige organisatie. Deze schijf in de Jachthondenroos kun je beschouwen als ‘De Tweede Kamer’ van de jachthondendiscipline. Hierin vindt het bedenken van plannen en het besturen van het geheel plaats
Schijf 4. Toezicht en communicatie (vgl. Eerste Kamer)
Vertrouwen is een goede zaak maar iedereen heeft recht op controle, zodat afspraken die worden gemaakt ook worden nagekomen. Transparante en open communicatie om de samenwerking te bevorderen en de betrokkenheid te vergroten, zodat steeds voldoende draagvlak ontstaat om organisatie vooruit te helpen. Toezicht is het sleutelwoord in deze. Onafhankelijk toezicht en een duidelijke scheiding van de functierollen is de enige manier om constructief te kunnen overleggen. En wie kan er beter toezichthouder zijn dan de voorjager zelf.

De voorjager is als afnemer van de diensten, als ervaringsdeskundige (wat kan wel, wat werkt niet), als raadgever en als criticus een wezenlijk onderdeel van dit geheel. Wij denken verschillende tools gevonden te hebben om als instrument te dienen om het toezicht te ondersteunen en zuiver te houden:a. Multimedia E-magazine (b.v. De Voorjager.nl); in te zetten als clubblad voor deze discipline.

b. Kynokeur – keurmerk voor kwaliteit, door alle aanbieders te verdienen. De werkelijke uitreikers van het keurmerk zijn wederom de voorjagers – een soort Zoover van de hondenbranche. Het keurmerk kan desgewenst in gradaties worden uitgereikt om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Deelnamevoorwaarden en criteria zijn in handen van de voorjagers.

c. Kynnovatie.nl – de denktank. Het klankbord waarbinnen met elkaar in conclaaf kan worden gegaan ten aanzien van innovaties die in de jachthondendiscipline gewenst of nodig zijn. Innovaties die niet alleen het plezier, het gemak en de genoegdoening van de voorjagers vergroten, maar ook het welbevinden en welzijn van de jachthond bevorderen.

d. Raad van Advies – een negenkoppig instrument. Hierin hebben alle betrokkenen uit de Jachthondenroos een afgevaardigde, om samen vorm en inhoud te geven aan de discipline. Drie afgevaardigden uit de groep Belanghebbenden, vier uit de Aanbieders, twee uit de koepelorganisatie.

e. Facebook Groep – laagdrempelige informatieuitwisseling op diverse niveaus. Velen denken dat Facebook slechts goed is voor uitwisseling van leuke plaatjes, praatjes en verhalen, maar Facebook kan tevens dienst doen als management- en toezichtinstrument. Objectiever middel is nauwelijks denkbaar. Op dit moment houden de 1.500 leden van de FB-groep Jachthondensport toezicht en hebben het mandaat om corrigerend op te treden. Dit instrument kun je vergelijken met de Eerste Kamer; het is het controlerend en toezichthoudend orgaan van de jachthondendiscipline.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nr 70831386