Stichting Jachthondensport staat aan de basis van de oprichting van de Nederlandse Jachthonden Vereniging. Dit initiatief is ontstaan om de voorjagers en de trainingsgroepen een plek te bieden waar gezamenlijk de belangen van deze specifieke doelgroep te kunnen behartigen. Dit in navolging van de ontwikkeling binnen de KNJV.

Uitdaging

KNJV zou zich momenteel in een lastig pakket vinden. De belastingdienst zou vragen hebben gesteld over de financiële administratie van haar afdelingen. Sommige van de zogenaamde gewesten en trainingsgroepen zouden geen sluitende financiële administratie hebben van de transacties die gedaan worden bij het lesgeven en organiseren van jachthonden wedstrijden.
Door deze ontwikkeling voelt KNJV zich genoodzaakt maatregelen te nemen, om zo weer te voldoen aan de wettelijke financiële verplichtingen. In navolging hiervan heeft de KNJV gekozen, deze afdelingen en trainingsgroepen los te koppelen van de vereniging. De verklaring vanuit de KNJV is dat: De bestaande praktijk van de afdelingen en trainingsgroepen, niet meer in lijn zouden zijn met de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de KNJV.

Mogelijke uitkomst

Oprichting van een landelijke jachthonden vereniging, waar de trainingsgroepen en voorjagers hun activiteiten voort kunnen zetten, op een manier dat belastingdienst wel tevreden kan zijn. Een vereniging creëren waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid WEL in de lijn ligt met de activiteiten die deze ontplooit. Deze vereniging zal dan de belangen van deze specifieke groep mensen kunnen behartigen, die vooral met hun hobby en sport bezig willen zijn.
Door de oprichting van een landelijke vereniging kunnen de trainingsgroepen, die door deze ontwikkeling geen rechtspersoonlijkheid meer hebben, weer voldoen aan de eisen die belastingdienst stelt aan groepen die financiële activiteiten op nahouden. Dit zonder zelf grote investeringen te hoeven doen, die tot verhoging van de cursus en wedstrijdgeld zou kunnen leiden.

Maar waarom een specifieke vereniging voor de jachthonden mensen?

De KNJV is, zoals de naam zegt, voornamelijk voor de jagers. Dat is ook te zien aan aantal jagers binnen deze vereniging. Volgens het bestuur zijn van 21000 leden, alleen rond 800 voorjagers. De voornamelijk reden voor deze voorjager, om lid te zijn, zou zijn om mee te mogen doen met de jachthondenwedstrijden.
Er zijn eigenlijk twee types voorjagers. De eerste is de boffende voorjager, die met de jager in het veld mee mag en samen de natuur beheren en benutten op een weidelijke manier. De tweede is de voorjager die vooral zich bezighoudt met het wedstrijdelement. Trainen in groepsverband en deelnemen aan de jachthondenwedstrijden. Deze tweede groep heeft nauwelijks iets met de echte jacht te maken. Voor deze groep is dus puur een hobby en een gezelligheid sport.

Door samenwerking kom je verder.

De mee jagende voorjagers zonder een jager, heeft eigenlijk geen bestaansrecht, dus de samenwerking tussen de KNJV en de jachthonden vereniging zou voor deze groep voorjagers, niet alleen gewenst zijn maar ook nodig. Ook kan de kennis, over de jachthonden die binnen de KNJV bestaat, gebruikt worden om deze jachthonden vereniging een goede basis te geven.
De ontstane uitdagingen binnen de KNJV kunnen zo op een nette manier aangesproken worden waar beide doelgroepen, jagers en voorjagers bediend zouden kunnen worden.

Voordelen Jagersvereniging / KNJV

-een enkele landelijke instantie om afspraken mee te maken, hoe de kwaliteit van de jachthonden opleiding gewaarborgd kan worden,
-niet verantwoordelijk zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gewesten en trainingsgroepen,
-blijven diensten leveren zoals keuringen en facilitair via orweja,
-actief bezig houden met opleiden van de trainers,
-adviserende toezicht houden op de ontwikkelingen binnen de jachthonden en trainingsgroepen.

Voordelen trainingsgroepen

-niet genoodzaakt zijn kosten te maken om eigen vereniging of stichting op te richten. -zelfstandig functioneren onder de paraplu van de landelijke jachthonden vereniging,
-wenst de trainingsgroep er toch een eigen vereniging of stichting te hebben, dan kan deze nog steeds onder de paraplu van de landelijke jachthonden vereniging actief zijn, die als een bond kan fungeren,
-niet genoodzaakt zijn om zelfstandig lid van de Raad van Beheer te worden en de entreegeld van rond 1000 euro te moeten betalen,
-kleine trainingsgroepen die geen 50 leden hebben, kunnen zo nog steeds gebruikmaken van de diensten van Raad van Beheer,
-voldoen aan de belasting eisen en verder blijven trainingen aanbieden en wedstrijden organiseren.

Voordelen voorjagers en trainers

-blijven trainen bij hun eigen trainingsgroep en niet bang hoeven te zijn dat deze, door de administratieve en kosten last, opgeheven zullen worden,
-cursusgeld wordt lidmaatschapsgeld die vrijgesteld is van btw en blijft laag,
-trainers kunnen en mogen een vergoeding krijgen die, door de wet goedgekeurd is,
-door de kosten zoals secretariële, verzekering, entree en lidmaatschapskosten samen te delen blijft de cursus geld laag,
-cursisten worden lid en hebben zo inspraak in het beleid van de trainingsgroep

In vele opzichten win-win-win situatie. Wat resteert is dat de beleidsmakers en de bestuurders van deze verenigingen bij elkaar komen en een afspraak maken waar alle belanghebbenden in zich kunnen vinden.

En toen...

Het idee voor een nieuwe vereniging op te richten, specifiek voor de jachthonden mensen, is in eerste instantie aan de KNJV aangeboden samen met het domein jachthondenvereniging.nl.
Door een bijzondere reden, heeft dit idee de bestuurstafel van de KNJV, nooit bereikt. Toen er geen reactie kwam is door een trainingsgroep actie genomen. De KNJV zelf, zou de trainingsgroepen aangeraden en geadviseerd hebben om zelf voor een eigen oplossing te zorgen. Met andere woorden zorgen dat ze een rechtspersoon worden. Hierdoor zijn een paar enthousiaste hondenmensen, die dit alvast geregeld wilden hebben, dit idee in uitvoering gaan brengen. U zult wel begrijpen dat zoiets groots ondernemen niet zomaar wordt gedaan als er geen aanleiding tot is, of de noodzaak niet aanwezig is.
Jammer genoeg, viel het oprichten (oprichting) van deze landelijke vereniging verkeerd bij KNJV en heeft geresulteerd in verschillende heftige discussies die niet altijd even netjes zijn geweest.Het doel van dit schrijven is een mogelijke samenwerking te bewerkstelligen, we zullen dan ook het verleden laten rusten. Het is volkomen begrijpelijk waar men zo veel van houdt, dat willen we ook beschermen en daarbij komen soms emoties los en worden uitspraken gedaan, die achteraf gezien anders hadden gekund.

De rust is teruggekeerd, laten we naar de inhoud kijken

Nu dat de rust teruggekeerd is, kunnen we misschien weer naar de inhoud gaan kijken, en hopelijk kunnen we de gemeenschappelijke belangen vinden en deze op een constructief manier in kaart brengen en behartigen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nr 70831386