Privacy

Artikel 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. JACHTHONDENSPORT handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken.
3. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
4. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt.
5. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van de leden.

Artikel 2. Publiceren van teksten, afbeeldingen en video’s
1. Leden kunnen zelf teksten, afbeeldingen en video’s publiceren op de JACHTHONDENSPORT website. Daarbij houdt de JACHTHONDENSPORT de volgende voorwaarden aan: # De publicatie bevat een herleidbare afzender. # Het bericht bevat geen dreigend, seksueel intimiderend, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal. # De publicatie is niet in strijd met de fatsoensnormen en schaadt het aanzien van de JACHTHONDENSPORT en leden niet.

Artikel 3. Rechten leden
1. Inzagerecht: JACHTHONDENSPORT leden hebben het recht de over hem of haar geregistreerde data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen 20 werkdagen ingewilligd.
2. Correctierecht: JACHTHONDENSPORT leden hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de registreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.
3. Verwijderingsrecht: JACHTHONDENSPORT leden hebben het recht om de over de hem of haar geregistreerde data, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met Wet bescherming persoonsgegevens te (laten) verwijderen en te (laten) vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats.

Artikel 4. Maatregelen
1. Bij handelen in strijd met deze regeling, worden afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen getroffen.
2. Voor JACHTHONDENSPORT leden betreft dit het verwijderen van publicaties zoals benoemd in artikel 2.1.
3. Indien JACHTHONDENSPORT leden bij herhaling artikel 2.1 blijven overtreden, kan besloten worden tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 5. Opslag gegevens JACHTHONDENSPORT leden
1. JACHTHONDENSPORT slaat alleen gegevens van JACHTHONDENSPORT leden op, nadat hier toestemming voor gegeven is door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
2. JACHTHONDENSPORT gebruikt de gegevens alleen zoals aangegeven door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
3. Leden kunnen JACHTHONDENSPORT verzoeken (artikel 3) gegevens aan te passen en/of te verwijderen en/of zelf gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nr 70831386